Go to ...

Alles is Politiek

Mis niets van politiek Den Haag

Laatste tweet

  • RT @nieuwspoort: 'Wintergasten' met Wim Deetman in Nieuwspoort op zondag 28 januari. Tussen 14 en 18 uur interview door Elles de Bruin, mee…

RSS Feed

22 augustus 2019

gemeente Den Haag

64 reacties voor profiel Haagse burgemeester

Er zijn 64 reacties binnengekomen op de oproep van het dagelijks bestuur van de Haagse gemeenteraad, het presidium, om mee te denken over de eigenschappen van de nieuwe burgemeester van Den Haag. Op woensdag 9 november mag iedereen reageren op de profielschets die nu wordt opgesteld. 

Grote Marktstraat mogelijk weer op de schop

De gemeente Den Haag gaat onderzoeken of de bovenste laag van de parkeergarage onder de Grote Marktstraat kan worden omgebouwd tot een fietspad met extra fietsparkeerplaatsen. Dat betekent dat de straat zelf alleen voor voetgangers wordt en dat het fietspad in het midden kan verdwijnen. 

Haagse Harry krijgt eigen licht

Het standbeeld van Haagse Harry op de Grote Markt in Den Haag komt volgend jaar in het licht te staan. Het college van burgemeester en wethouders schrijft in antwoord op raadsvragen van de PVV dat het beeld onderdeel uitmaakt van de lichtvisie waar nu aan wordt gewerkt. 

Haagse raadsleden vanaf december tegenover elkaar

De nieuwe opzet van de Haagse raadszaal is bekend. Raadsleden komen tegenover elkaar te zitten. In december 2015 besloot de gemeenteraad tot een grootscheepse verbouwing van de raadzaal. Na meer dan 20 jaar gebruik en enkele kleine aanpassingen tussendoor, is een grootschalige aanpassing nodig vanwege verouderde techniek en slechte beveiliging. 

Older Posts››