Go to ...

Alles is Politiek

Mis niets van politiek Den Haag

Laatste tweet

  • RT @nieuwspoort: 'Wintergasten' met Wim Deetman in Nieuwspoort op zondag 28 januari. Tussen 14 en 18 uur interview door Elles de Bruin, mee…

RSS Feed

24 oktober 2019

Gemeente Den Haag steekt extra geld in verduurzaming


Het college van burgemeester en wethouders heeft zoals elke begroting voor de verkiezingen geld over voor extra investeringen. Het gemeentebestuur van Den Haag heeft € 70 miljoen hiervoor over en steekt dat in verduurzaming. Niet alleen komt er geld voor energiezuiniger maken van woningen en duurzamere bouw, ook voor het van gas af krijgen van woningen en het stimuleren van het openbaar vervoer en het fietsgebruik.

Dat blijkt uit de begroting die vandaag naar de Haagse gemeenteraad is gestuurd. Het college gaat extra investeren in het verbeteren van het tramnetwerk, extra P&R-voorzieningen en de aanleg van nog meer snelle en veilige fietsroutes. Andere onderwerpen waar de extra miljoenen heen gaan zijn inburgering, de herinrichting van de Boulevard in Scheveningen en het themajaar 200 jaar badplaats.

Het college denkt ook vast aan de opvolging. “Omdat Den Haag de komende jaren fors blijft groeien zal de gemeente ook in de toekomst de nodige investeringen moeten doen in de sociale en ruimtelijke voorzieningen. Denk aan investeringen in de leefbaarheid, bereikbaarheid en concurrentiekracht. Daarom is het belangrijk dat er voldoende geld in kas is. In deze begroting maakt het college daarom met zes miljoen euro een begin met het sparen voor deze investeringen”, is te lezen in de begroting.

Maar eerst is er nog de gemeenteraad die over de begroting gaat praten. Eerst in onderdelen en uiteindelijk over het geheel. De ervaring leert dat de reserveringen dan verdwijnen als sneeuw voor de zon, verdeeld onder de coalitiegenoten naar rato van aantal zetels. D66 mag de meeste voorstellen doen, gevolgd door PvdA en de Haagse Stadspartij, dan de VVD. En het CDA voor de rest. PvdA-lijsttrekker Martijn Balster lichtte al een tipje van de sluier op over de richting van het debat: “Wat ik echt niet begrijp is waarom zoveel overgebleven zorggeld in een feest op Scheveningen wordt gestoken. Terwijl veel mensen de weg naar zorgvoorzieningen niet weten te vinden en aanlopen tegen een eigen bijdrage. Kies in plaats van champagne voor mensen!” Het CDA vindt dat er te veel geld gaat naar bijstandsuitkeringen en te weinig naar gezinswoningen.

De Haagse Stadspartij ook nog wat wensen en kritiek. Peter Bos meldt in een persbericht: “Het zorggeld dat we vorig jaar hebben overgehouden moet gereserveerd blijven voor de zorg. Met dat geld kun je bijvoorbeeld de eigen bijdrage van de WMO afschaffen of verlagen. Voor ons een heel belangrijk punt. Ook willen we graag dat het college nu eindelijk werk maakt van een stadsbrede burgerbegroting, waarmee de Hagenaars directe invloed krijgen op de besteding van het gemeentegeld. En we willen meer inzet om de enorme segregatie in de stad tegen te gaan. De verschillen tussen arm en rijk zijn nog veel te groot in Den Haag. En als het gaat om verkeer gaan we pleiten voor een aanvalsplan om de luchtkwaliteit nu echt overal in de stad goed te krijgen.” De SP is het voor een groot deel eens met deze coalitiepartij en pleit voor meer geld naar zorg en extra banen.

De wethouder van Financiën, Tom de Bruijn (D66) opent in het persbericht bij de begroting meteen vast de campagne: “Er is de afgelopen jaren met Haagse kracht veel geïnvesteerd in de stad. De ambities die door D66, PvdA, HSP, VVD en CDA in 2014 zijn vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Vertrouwen op Haagse kracht’ zijn door dit college de afgelopen periode voortvarend opgepakt en uitgevoerd. “Met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in het vooruitzicht, zet het college de ingezette lijn voort en blijft komend jaar werken aan een aantrekkelijke stad met kansen voor iedereen. Op die manier wil het college de stad op een goede manier achterlaten voor het volgende stadsbestuur”, aldus De Bruijn.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

About admin